Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Powiat Lubelski przyjazny ekonomii społecznej

28-05-2019

21 maja br. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się seminarium pt. „Powiat Lubelski przyjazny ekonomii społecznej”. Organizatorem wydarzenia był Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.

Celem spotkania było przybliżenie tematyki z zakresu ekonomii społecznej, a zwłaszcza możliwości jej rozwijania w Powiecie Lubelskim. W spotkaniu udział wzięli Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, zaproszeni prelegenci, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy i kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele organizacji społecznych. W ramach spotkania zostały poruszane tematy aktualne i ważne z punktu widzenia ekonomii społecznej.
 
Dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP, koordynator sekcji „Polityka społeczna, rodzina”, wystąpił z prezentacją pt. "Usługi społeczne szansą dla ekonomii społecznej w świetle prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej".
 
Pan Tomasz Schimanek, ekspert w projekcie „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej” zaprezentował "Potencjał członków grup społecznie marginalizowanych w kontekście stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych".
 
Działania ROPS w Lublinie w zakresie wspierania samorządów gminnych i powiatowych w rozwoju ekonomii społecznej zaprezentowała Pani Renata Jońska, Kierownik Oddziału Projektowania oraz Funduszy Europejskich ROPS w Lublinie.
 
O środkach finansowych na wspieranie ekonomii społecznej w Powiecie Lubelskim opowiadał Pan Paweł Narodowiec, Kierownik OWES w Świdniku.
 
Kolejnym punktem seminarium było wystąpienie Dyrektor PUP w Lublinie, Pani Grażyny Gwiazdy, która omówiła programy włączające osoby bezrobotne na rynku pracy w 2019 r.
 
Ostatnim punktem programu seminarium była tematyka dotycząca praktycznego wymiaru ekonomii społecznej. Głos zabrali Pani Justyna Czernij-Jezierska ze Spółdzielni Socjalnej „Kuźnia Talentów”, Pani Danuta Gerynowicz - Kierownik GOPS w Hrubieszowie oraz Pan Roman Dziura - Burmistrz Józefowa.
Powrót