Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2017

15-12-2017

W dniu 12 grudnia 2017 r., po zakończeniu posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu udział wzięli burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu lubelskiego oraz członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 
Podczas zebrania, któremu przewodniczył Starosta Lubelski Paweł Pikula, przedyskutowany został problem afrykańskiego pomoru świń (ASF), aktualna sytuacja epizootyczna oraz zasady bioasekuracji. Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Lublinie przedstawił zadania poszczególnych służb na poziomie powiatu lubelskiego wynikające z Polskiego Planu Gotowości i Zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).
 
Następnie omówione zostały rekomendacje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zimowym 2017/2018. W toku posiedzenia ustalono, że służby, inspekcje, straże oraz jednostki powiatowe są w zadawalającym stopniu przygotowane do realizacji tych zadań.
 
Informujemy, że w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego funkcjonuje całodobowy telefon Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie 510-150-290.
Powrót