Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

15-12-2017

W dniu 12 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji.

W obradach uczestniczyło ośmiu członków Komisji. Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Starosta Lubelski Paweł Pikula. Zgodnie z planem omówione zostały następujące zagadnienia:
 
- rodzaje i charakterystyka zagrożeń epidemiologicznych występujących na terenie powiatu lubelskiego –  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie,
 
- informacja nt. „Bezpieczeństwa imprez masowych” - Komenda Miejska Policji w Lublinie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 
- działalność policji w zakresie profilaktyki społecznej podejmowana na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej na terenie powiatu lubelskiego - Komenda Miejska Policji w Lublinie,
 
- zapobieganie patologiom społecznym jako zjawiskom kryminogennym – Komenda Miejska Policji w Lublinie.
 
Na zakończenie Przewodniczący podziękował obecnym na posiedzeniu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za wykazane zaangażowanie oraz czynny udział w pracach Komisji na rzecz ochrony bezpieczeństwa obywateli i dbałość o porządek publiczny na terenie powiatu lubelskiego.
Powrót