Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Lubelskiego

12-11-2019

Powiat Lubelski otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na realizację dwóch projektów pn. „Ciepło dla Załucza” i „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach”.

Uroczyste wręczenie umów odbyło się w piątek 8 listopada w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Anna Brzyska. Umowy dla Powiatu Lubelskiego odebrał Starosta Lubelski Zdzisław Antoń.
 
O środki w ramach trzeciego i ostatniego już konkursu z Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020 ubiegały się samorządy terytorialne, ich jednostki organizacyjne, szkoły wyższe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną oraz organizacje pozarządowe. Na konkurs wpłynęły 132 wnioski, z których wybranych zostało 97. Beneficjenci przeznaczą dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, wymianę źródeł ciepła na piece, kotły, urządzenia grzewcze wykorzystujące OZE, modernizację instalacji grzewczych, montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
 
Projekt pn. „Ciepło dla Załucza”, na którego realizację Powiat Lubelski otrzymał dofinansowanie w wysokości 560 030,67 zł, polega na wykonaniu robót termomodernizacyjnych budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. ocieplenie ścian i piwnic, ocieplenie dachu, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montaż systemu solarnego oraz modernizację systemu oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED.
 
Natomiast projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach”, dofinansowany kwotą 602 078,12 zł, polega na wykonaniu robót termomodernizacyjnych budynku internatu przy Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji pod poddaszem nieogrzewanym i stropodachu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej, modernizację systemu oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED, montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej i modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
 
Realizacja projektów ma na celu poprawę efektywności energetycznej tych dwóch budynków oraz zwiększenie wykorzystania OZE w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Lubelskiego. Przyczyni się to do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości powietrza.
Powrót