Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Podział powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze

08-09-2014

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 oraz art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o podziale powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczbę wybieranych radnych w wyborach do Rady Powiatu w Lublinie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

  1. Uchwałą Nr XLVI/404/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Lublinie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 2875) został ustalony podział powiatu lubelskiego na następujące okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Lublinie, ich numery i granice oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym:
 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu gminy

Liczba wybieranych radnych w okręgu

Okręg wyborczy

Nr 1

 

Bychawa, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew

 

5

Okręg wyborczy

Nr 2

 

Głusk, Jabłonna, Strzyżewice

 

5

Okręg wyborczy

Nr 3

 

Garbów, Jastków

 

4

Okręg wyborczy

Nr 4

 

Niemce, Wólka

 

5

Okręg wyborczy

Nr 5

 

Konopnica, Wojciechów

 

3

Okręg wyborczy

Nr 6

 

Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża

 

5

 
  1. Siedzibą Powiatowej Komisji Wyborczej będzie Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

 
Starosta Lubelski
 
 Paweł Pikula

 

Powrót