Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Podsumowanie projektu PI Staż z mentorem Twoim wyborem

29-06-2015

26 czerwca br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt "PI Staż z mentorem Twoim wyborem" realizowany od 2012 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w partnerstwie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji oraz Pracodawcami Lubelszczyzny LEWIATAN.

Konferencję otworzył Starosta Lubelski Paweł Pikula, po czym przekazał głos Grażynie Gwiaździe – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, która zaprezentowała główne cele i osiągnięcia przedmiotowego projektu. Sytuację absolwentów uczelni wyższych na regionalnym rynku pracy przedstawiła zaś Małgorzata Sokół – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. O wyzwaniach zmieniającego się rynku pracy, korzyściach płynących z realizacji projektu, zmianach programowych w programie edukacyjnym na uczelniach wyższych, uwzględniających potrzeby pracodawców opowiedzieli Dariusz Jodłowski – Prezes Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan oraz Teresa Bogacka – Kanclerz WSEiI. Poruszone zostały też kwestie dotyczące wpływu mentora na przygotowanie do podjęcia i utrzymania pracy, treningu kompetencji czy też coachingu. Zaprezentowano również film promujący osiągnięte rezultaty projektu "PI Staż z mentorem Twoim wyborem" poprzez historie zawodowe jego uczestników.

Główną ideą projektu było podjęcie partnerskich działań mających na celu zwiększenie skuteczności działania instytucji rynku pracy na rzecz podjęcia i utrzymania aktywności zawodowej i społecznej przez osoby z wyższym wykształceniem z terenu województwa lubelskiego pozostające bez zatrunienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.

CZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKCIE PI STAŻ Z MENTOREM TWOIM WYBOREM

Powrót