Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Po XXIX sesji o drogach i edukacji

01-03-2013

Inwestycje drogowe i sprawy oświatowe zdominowały czwartkową sesję Rady Powiatu w Lublinie. W obradach, które odbyły się 28 lutego,

 wzięli udział m.in. przedstawiciele firm, które budują drogę ekspresową S17, korzystając przy tym z tras powiatowych. - Natężenie ruchu i ciężki sprzęt, używany do wykonania robót spowodował znaczne zniszczenie naszych dróg. Zdarzają się nawet odcinki, które są w tak fatalnym stanie, że ze względu na bezpieczeństwo użytkowników musieliśmy je zamknąć - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej starosta lubelski Paweł Pikula.

Z dwoma spośród trzech głównych wykonawców trasy S17 powiat ma zawarte porozumienia, w których zobowiązują się oni do odbudowy dróg. Ich przedstawiciele potwierdzili, że postarają się przywrócić je do stanu sprzed budowy, w połowie roku. Jedna z firm na razie nie zgadza się na taką umowę, twierdząc, że nie jest stroną w tej sprawie. Argumentuje, że z podwykonawcami, z którymi współpracuje, uzgodniła trasy przejazdu drogami krajowymi i wojewódzkimi. Mimo to, część z tych firm, nie stosuje się do tych zaleceń i wbrew ustaleniom korzysta z dróg gminnych i powiatowych, które zapewniają krótszy dojazd na plac budowy.
Starosta lubelski wciąż ma nadzieję na zawarcie ugody, ale jeśli takiego porozumienia nie uda się wynegocjować, zapowiada interwencję w tej sprawie u inwestora, czyli w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Podczas czwartkowej sesji radni wprowadzili też do tegorocznego budżetu dodatkowe pieniądze na odbudowę dróg, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych. Z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji samorząd otrzyma około 2 milionów 260 tysięcy na remontu osuwisk przy drogach Lublin - Jakubowice i Pliszczyn - Sobianowice. Oprócz tego Rada Powiatu w Lublinie zgodziła się na przystąpienie do nowego projektu edukacyjnego - "Szkoła dobrych umiejętności". Jego głównym celem jest wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie ze wszystkich szkół zawodowych będą mogli korzystać z z dodatkowych zajęć, specjalistycznego sprzętu wspomagającego nauczanie, a także multimedialnych pomocy dydaktycznych. Wartość projektu, który ma być realizowany do czerwca 2015 roku, to prawie 3,5 miliona złotych, z czego udział własny powiatu wyniesie zaledwie około 410 tysięcy złotych.
Powrót