Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Otwarty SOSW w Załuczu

21-03-2012

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu w powiecie lubelskim zaprasza na „Dzień otwarty”, który odbędzie się 29 i 30 marca przed południem. Ze względów organizacyjnych dyrekcja placówki prosi o wcześniejsze potwierdzenie przybycia do poniedziałku 26 marca, telefonicznie pod numer 81 511 60 01.

Propozycja jest kierowana do uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, uczniów szóstych klas szkoły podstawowej, a także trzecich klas gimnazjów oraz ich rodziców i nauczycieli. Osoby, które zechcą skorzystać z tej oferty będą mogły m.in. obejrzeć pracownie i sale dydaktyczne, zwiedzić internat oraz porozmawiać z nauczycielami.

SOSW w Załuczu jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, o umiarkowanym i znacznym stopniu upośledzenia umysłowego. Ośrodek tworzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i internat. Warunkiem przyjęcia do tych placówek jest skierowanie, o które można się starać w starostwie powiatowym, właściwym dla miejsca zamieszkania.

Ośrodek w Załuczu posiada m.in.: nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, gabinet logopedyczny, salę do gimnastyki korekcyjnej, tereny rekreacyjno-sportowe, pracownię krawiecką, tkacką, gospodarstwa domowego, techniczną i pracownię komputerową, a także salę „doświadczania świata” i do rehabilitacji metodą „integracji sensorycznej”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.powiat.lublin.pl/sosw.

Informator na rok szkolny 2012/2013 - pobierz
Powrót