Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lubelskiego

03-08-2020

Informujemy, iż w dniu 3 sierpnia 2020 r. zamieszczone zostało ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lubelskiego.

Treść ogłoszenia można znaleźć na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Lublinie w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa (ul. Spokojna 9B) oraz w Biuletynie Informacji publicznej pod adresem:

https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1541744

a także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod adresem:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364083-2020:HTML:PL:HTML&tabId=1&tabLang=pl

Powrót