Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Oferty wybrane

06-02-2012

Informujemy, że Zarząd Powiatu Lubelskiego przyznał dotacje w otwartym konkursie ofert, którego celem było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację w 2012 r. zadań publicznych Powiatu Lubelskiego w zakresie kultury oraz sportu.

 

 

 

PRZYZNANANIE  DOTACJI  NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ
Z  ZAKRESU  KULTURY  W  2012r.

 

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu

Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach

 

 1. Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych Powiatu Lubelskiego

2.  Ogólnopolskie Spotkania Teatralne  „XXI Scena Dramatyczna – Bełżyce 2012”

3. Festiwal Wsi Polskiej – VIII Spotkanie na Styku Trzech Ziem

 2 000 zł

 3 500 zł

3 000 zł

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne

 

Wydanie Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, tom IV

 

2 000 zł

 

OGÓŁEM 

10 500 zł

 

PRZYZNANANIE  DOTACJI  NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ
Z  ZAKRESU  SPORTU  W  2012r.

 

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bystrzycy Starej

1.      Powiatowa Licealiada

2.      Powiatowa Gimnazjada

3.      Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej

4 000 zł

8 000 zł

8 000 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" przy ZSTR w Piotrowicach

1.  X Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców

2.  XI Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

3.  XI Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców

4.  Turniej Grand Prix w Tenisie Stołowym

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-ISKRA” Piotrowice

Puchar Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów

2 000 zł

OGÓŁEM

26 000 zł

Powrót