Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Obrady Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego w Wierzchowiskach

15-09-2015

Dzisiaj w Zespole Pałacowo – Parkowym w Wierzchowiskach II odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. Do głównych tematów spotkania należały inwestycje drogowe oraz rozwój szkolnictwa zawodowego. Konwentowi przewodniczył starosta lubelski Paweł Pikula, gospodarzem zaś był starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk.

Na wstępie o zasadach realizacji powiatowych inwestycji drogowych w ramach "Programu rozwoju gminnnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020" opowiedział Pan Marian Starownik – wicewojewoda lubelski, który podkreślił, że priorytetowym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej. Na realizację zadań przewidzianych w Programie jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywać dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł, a zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. W każdym roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50% przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat zaś skorzystać może z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 % również przy maksymalnym dofinansowaniu. Podsumowując Wicewojewoda zaznaczył, że głównymi kryteriami oceny wniosków o dotację będzie wpływ inwestycji na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności komunikacyjnej w zakresie lokalnym i ponadlokalnym, czyli np. połączenie planowanej do remontu drogi z drogą wyższej kategorii. Procedura naboru wniosków rozpocznie się w październiku bieżącego roku.

Podczas Konwentu władze powiatów zadeklarowały również współpracę w zakresie rozwoju edukacji. Szkolnictwo zawodowe wymaga wielu wyzwań, szkoły wymagają unowocześnienia i co za tym idzie dofinansowania. W związku z tym starostowie powiatów województwa lubelskiego ustalili, że wspólnie przygotują dokument – opracowanie diagnozy potrzeb i wizji rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatów.

Zwieńczeniem dzisiejszych obrad było wystąpienie starosty lubelskiego Pawła Pikuli oraz starosty świdnickiego Dariusza Kołodziejczyka w Pytaniach Panoramy. Zapraszamy do oglądania: http://lublin.tvp.pl/21638799/15-wrzesnia-2015

Powrót