Aktualności

Zdjęcie Artykułu

O szpitalach z ministrem zdrowia

29-03-2013

Sytuacja finansowa szpitali i projekt ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego były tematem rozmów przedstawicieli władz wojewódzkich i powiatowych z wiceministrem zdrowia Sławomirem Neumannem.

W czwartek 28 marca w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, w którym uczestniczyli członkowie Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego, a także wojewoda i marszałek województwa oraz przedstawiciele Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Starostowie zwrócili się do ministra zdrowia i parlamentarzystów o zwiększenie pomocy państwa w procesie przekształcania SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego. - W województwie lubelskim na 20 szpitali powiatowych tylko 4 są zainteresowane skorzystaniem z tej możliwości, ale bez wsparcia finansowego nie są w stanie tego zrobić - mówi Starosta lubelski Paweł Pikula. Samorządowcy uważają, że obecna pomoc jest znikoma, a kondycja finansowa szpitali, mimo wysiłków powiatów, nie poprawia się. Z danych przygotowanych na koniec 2012 roku wynika, że zadłużenie tych placówek wynosi około 230 milionów złotych. Zdaniem ministra Sławomira Neumanna sytuację może poprawić nowa ustawa o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego, której efektem ma być m.in. likwidacja centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z jednoczesnym przekazaniem kompetencji i samodzielności oddziałom wojewódzkim. Nadzór nad ich funkcjonowaniem przejąłby Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych, który miałby się też zająć m.in. wyceną świadczeń medycznych. Zatwierdzałby również plany finansowe, które będą tworzone w oddziałach wojewódzkich. 

Odpowiadając na przedstawione w czwartek przez ministra Neumanna założenia do nowej ustawy, samorządowcy podkreślali, że zmiany są poważne, ale na razie zbyt ogólne, by mogli się do nich odnieść. - Musimy się zapoznać ze wszystkimi propozycjami i dopiero wtedy będziemy mogli określić nasze stanowisko - podsumował Paweł Pikula. Pozytywną reakcję starostów wywołały deklaracje przedstawiciela resortu zdrowia, że proponowane zmiany nie dotyczą sposobu podziału środków dla poszczególnych oddziałów funduszu zdrowia. Minister Neumann zapowiedział, że nawet po wejściu w życie nowej ustawy, korzystny dla województw Polski Wschodniej, w tym lubelskiego, algorytm obliczania środków, nie powinien być zmieniany.
Powrót