Aktualności

Zdjęcie Artykułu

"Nowy start" w woj. lubelskim

07-12-2016

Z dniem 1 września 2016 r. roku Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczęła realizację projektu "Nowy start". W ramach projektu oferowane jest bezpłatne wsparcie dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z obszaru woj. lubelskiego.

Projekt skierowany jest do 50 osób spełniających łącznie poniższe warunki:

- zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;

pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo);

zdolnych i gotowych do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz późniejszego podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy;

zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na terenie woj. lubelskiego

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Doradztwo zawodowe (grupowe- 32 godz. i indywidualne- 6 godz.)
  • Pośrednictwo pracy (4 godz.)
  • Szkolenia zawodowe do wyboru:

-         Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej (180 godz. dyd.);

-         Pracownik ogólnobudowlany (200 godz. dyd.);

-         Usługi gastronomiczne i catering (180 godz. dyd.);

  • 3- miesięczne staże zawodowe.

 

UCZESTNIKOM/CZKOM ZAPEWNIAMY:

•                    stypendium szkoleniowe w wysokości 5,60 zł netto/godzinę szkolenia;

•                    stypendium stażowe w wysokości 1 636 zł netto/miesiąc;

•                    zwrot kosztów przejazdu na wszystkie usługi

•                    materiały szkoleniowe (skrypty, książki);

•                    materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis);

•                    wyżywienie w trakcie szkoleń;

Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, podczas spotkań informacyjnych lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

 

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl (zakładka dot. projektu „Nowy start”), pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560 a także w Biurze Projektu przy ul. Narutowicza 57/4
(I piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Projektu „Nowy start”

Powrót