Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Noworoczna XLIV Sesja Rady Powiatu w Lublinie za nami

09-01-2018

W dniu 4 stycznia 2018 r. odbyła się uroczysta noworoczna sesja Rady Powiatu w Lublinie. Radni zebrali się, by podsumować ubiegły rok i wspólnie powitać nowy.

Podczas posiedzenia Starosta Lubelski Paweł Pikula omówił działalność samorządową Powiatu Lubelskiego i gmin w 2017 roku. Podkreślił, że miniony rok obfitował w wiele ważnych i ciekawych wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych.
 
W 2017 roku Powiat Lubelski inwestował przede wszystkim w infrastrukturę drogową. Przebudowano ponad 54 km dróg, powstało 0,765 km nowych dróg i 6,5 km chodników. Największe sukcesy to zakończenie zadań: przebudowa ciągu komunikacyjnego o długości 13,91 km obejmującego drogi powiatowe nr 2238L, 2239L, 2240L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bełżyce i Wojciechów i przebudowa ciągu komunikacyjnego o długości 10,35 km obejmującego drogi powiatowe nr 2287L i 2300L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i gm. Krzczonów. Ogólny koszt każdej z tych inwestycji to ponad 10 mln zł.
 
W 2017 roku udało się także wybudować dwa mosty przebiegające przez rzeki Czerniejówkę i Skrzyniczankę oraz zakończyć budowę drogi powiatowej nr 2272 L Lublin – Głusk –Skrzynice – Chmiel – Sobieska Wola dr. woj. nr 837 na odcinku Dominów – Skrzynice długości 0,265 km wraz z rondem. Przebudowano drogę powiatową nr 2211L na odcinku Dąbrowica – Kol. Dąbrowica długości 1,5 km  i rozbudowano drogę powiatową nr 2273L Abramowice Prywatne – Kalinówka długości 2,6 km.
 
Rok 2017 można uznać za udany również pod kątem inwestycji związanych z oświatą i służbą zdrowia. Przebudowano infrastrukturę wokół obiektów szkolnych ZSTR w Piotrowicach, której koszt wyniósł prawie 390 000,00 zł. Przy Zespole Szkół im ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie powstała siłownia plenerowa, do której Powiat dołożył 80 000 zł. Ruszyły nowe projekty edukacyjne: „Kreatywna edukacja w Powiecie Lubelskim”, „Edukacja przyszłości w Powiecie Lubelskim” i „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego”, których głównym celem jest poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez prace modernizacyjne, dostosowawcze istniejącej infrastruktury (pracowni/warsztatów kształcenia praktycznego) i doposażenie bazy dydaktycznej szkół. A w ramach projektu „Mobilna Bystrzyca – SOSW w Bystrzycy” podpisano umowę na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy.
 
W 2017 roku zakończył się remont oddziału położniczo-ginekologicznego w SPZOZ Nr 1 w Bełżycach, a w SPZOZ w Bychawie już od roku jeździ nowa karetka transportowa, na którą dotacja z Powiatu Lubelskiego wyniosła 88 000 zł.
 
Powiat Lubelski zrobił kolejny krok ku cyfryzacji zasobów geodezyjnych. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu na 187 500 000 zł i umowę na wykonanie zdjęć lotniczych i ortofotomapy.
 
Powiat Lubelski przeznaczył 160 000 zł na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które poszczególne jednostki wykorzystały na modernizację i remonty garaży dla samochodów strażackich, zaplecza socjalnego dla druhów oraz innych miejsc bezpośrednio związanych z przygotowaniem do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, a gmina Bełżyce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Daimler-Benz 1222 AF.
 
W 2017 roku mieszkańcy naszego powiatu odnieśli liczne sukcesy, które przyczyniły się do promocji Powiatu Lubelskiego na arenie wojewódzkiej i ogólnokrajowej. Patryk Dziuba został brązowym medalistą XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Podnoszeniu Ciężarów w kategorii wagowej 105 kg. Pani Zofia Popławska, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie, otrzymała tytuł „Zasłużona dla Ruchu Spółdzielców”. Pani Elżbieta Buła, Pan Rafał Wiertel i Pan Dariusz Buczek zostali finalistami konkursu „Rolnik Lubelszczyzny 2017” za szczególne osiągnięcia w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Pani Grażyna Pietrak, sołtys miejscowości Moszna Wieś w gm. Jastków, została laureatką ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku 2016” organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Gmina Bychawa znalazła się wśród najlepszych w Rankingu Samorządów 2017 przygotowanym przez „Rzeczpospolitą”, a Gmina Konopnica w czołówce Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017 wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, opracowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie i Lubelski Urząd Statystyczny.
 
Na koniec prezentacji Starosta Lubelski przedstawił najważniejsze zadania planowane do zrealizowania przez Powiat w 2018 roku i omówił wydatki budżetowe przewidziane na 2018 rok.
 
Oprócz radnych powiatowych, przedstawicieli służb i jednostek powiatowych oraz samorządów gminnych w sesji uczestniczyli również Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Poseł na Sejm RP Jan Łopata.
 
Spotkanie umilił występ Zespołu Wokalno-Instrumentalnego "Głuskowianki".
 
Poniżej fotorelacja z wydarzenia.
Powrót