Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nowe inwestycje i e-administracja

06-02-2014

W tym roku w powiecie lubelskim zostanie zrealizowanych więcej inwestycji niż to pierwotnie zakładano. Podczas sesji w środę 5 lutego Rada Powiatu zmieniła budżet, zapisując w nim przebudowę kilku dróg.

- Chodzi w sumie o prawie 6 kilometrów dróg, które zrealizujemy razem z gminami, przez które te trasy przebiegają. Szacowany koszt tych inwestycji to około 1 miliona 800 tysięcy złotych - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej starosta lubelski Paweł Pikula. Razem z gminami Bychwa i Jabłonna powiat chce przebudować prawie 3-kilometrowy fragment drogi Kolonia Olszowiec - Kolonia Piotrków. Ostateczny koszt tego zadania będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu, a w tegorocznym budżecie zapisano na ten cel prawie 1 milion złotych. Powiat i gminy wydadzą po 50 procent. Taki sam podział kosztów będzie obowiązywać przy inwestycjach, które zostaną zrealizowane na terenie gminy Niemce. Dotyczy to przebudowy około 2,5 kilometra trasy Niemce - Leonów i dokończenia modernizacji ul. Różanej w Niemcach, która jest drogą powiatową, a zostanie przebudowana na odcinku o długości około 500 metrów. Na pierwsze zadanie Rada Powiatu zapisała 600 tysięcy złotych, natomiast na drugie około 200 tysięcy.

Ponadto do budżetu rada wpisała pieniądze na zakup samochodów, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, dla Domu Pomocy Społecznej w Matczynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu. - Na każdy z tych pojazdów otrzymaliśmy po 70 tysięcy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a na wkład własny zapisaliśmy po 50 tysięcy - informuje starosta Pikula.
 
Oprócz zmian budżetowych podczas środowej sesji radni zgodzili się na przystąpienie do projektu "E-administracja w powiecie lubelskim", który będzie realizowany we współpracy z 10 gminami: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Niemce, Wólka, Strzyżewice i Zakrzew. Jego liderem jest Powiat Lubelski, który razem z pozostałymi samorządami, pozyskał na ten cel pieniądze w ramach konkursu, ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Głównym celem projektu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą platformy ePUAP. Pieniądze zostaną wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji pracowników, a także dostosowanie oprogramowania i sprzętu do lepszego wykorzystania zasobów, którymi dysponują partnerzy projektu. - Już teraz ograniczamy wymianę "papierowej" korespondencji między samorządami do niezbędnego minimum, ale realizacja wspomnianych pomysłów pozwoli na szersze korzystanie z tak zwanego profilu zaufanego. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli przesyłać dokumenty łatwiej, szybciej i taniej - dodaje Paweł Pikula. 

Całkowita wartość tego projektu to około 2,5 miliona złotych, z czego 85 procent będzie pochodzić z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja wspólnych przedsięwzięć rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu i potrwa do czerwca 2015 roku. 
Powrót