Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nie będzie obowiązkowych ubezpieczeń

12-03-2012

Ministerstwo Zdrowia obiecuje, że zmieni ustawę o działalności leczniczej tak, by dodatkowe ubezpieczenia od tak zwanych zdarzeń medycznych nie były obowiązkowe. Taką informację przekazał w poniedziałek 12 marca podczas Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, który negocjuje zmiany z resortem zdrowia.

Zgodnie z przepisami, które obowiązują od 1 stycznia, m.in. szpitale powiatowe, mają obowiązek zawierać umowy ubezpieczeniowe. W praktyce decydują się na nie tylko nieliczne placówki, ponieważ takie ubezpieczenia oferuje na razie jedna firma, a proponowane przez nią stawki są dla szpitali zbyt wysokie. Nawet w przypadku niewielkich SP ZOZ-ów chodzi o roczną składkę sięgającą od kilkuset tysięcy złotych do ponad 1 miliona, co w i tak trudnej sytuacji placówek medycznych jest nie do przyjęcia. Dlatego samorządowcy z całej Polski apelowali do ministerstwa o zmianę przepisów tak, by ubezpieczenia były dobrowolne, a nie obowiązkowe. Jak poinformował zastępca sekretarza generalnego ZPP Marek Wójcik, podczas ostatnich rozmów przedstawiciele resortu zadeklarowali, że wprowadzą takie zmiany do czerwca, tak by mogły one obowiązywać od 1 lipca tego roku.

Podczas poniedziałkowego konwentu w Lublinie starostwie z całego województwa poparli też propozycje utworzenia własnego, ogólnopolskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, które zajmowałoby się świadczeniem tego typu usług dla jednostek samorządowych. W ten sposób autorzy pomysłu chcą spowodować konkurencję na rynku ubezpieczeń i w konsekwencji doprowadzić do znacznego obniżenia składek. Szczegóły tej propozycji mają być przedmiotem obrad najbliższego Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbędzie się w kwietniu.

Przedstawiciel ZPP poinformował też, że Ministerstwo Zdrowia wstępnie zaakceptowało inną propozycję, dotyczącą finansowania samorządowych placówek medycznych. – Chodzi o niespłacone do tej pory kredyty, zaciągnięte do 2009 roku, a poręczone przez samorządy powiatowe. Skarb państwa miałby je zrefundować i w ten sposób zdopingować samorządy do przekształcania SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego – tłumaczy przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, starosta lubelski Paweł Pikula. Jego zdaniem to krok w dobrym kierunku, ponieważ obecne zachęty do przekształceń placówek medycznych nie są wystarczające. Stanowisko uzgodnione z resortem zdrowia musi zaakceptować ministerstwo finansów i cały rząd.
Powrót