Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Najpiękniejsze wieńce dożynkowe Powiatu Lubelskiego Dożynki 2020

28-08-2020

W dniach 24 - 25 sierpnia 2020 r. Komisja Konkursowa w składzie: Sylwia Dmowska - Przewodnicząca Komisji - przedstawiciel Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Zofia Sieńko - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lublinie, Aneta Kalinowska - Gałat - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lublinie oceniała wieńce zgłoszone do Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych.

W misternie wykonanych wieńcach przejawia się silne przywiązanie do ojczystej ziemi, ludowych obyczajów i wiary katolickiej. Wieńce oceniane były w dwóch kategoriach. Wieńce tradycyjne wykonywane według starych wzorów z wykorzystaniem wyłącznie naturalnych materiałów (kłosów, ziaren, warzyw, owoców i kwiatów), muszą nawiązywać formą do korony wykonanej na szkielecie pałąkowym. Mogą być one płaskie, koliste lub w kształcie stożkowej kopy zboża. Wieńce współczesne - wykonywane w dowolnej technice, z dowolnych materiałów, o dowolnej kompozycji i inwencji twórczej - odwołują się do aktualnej rzeczywistości społecznej, religijnej czy historycznej.

Bieżący rok jest zupełnie inny niż lata poprzednie. Widać to również w konkursie wieńców. Nie wszystkie gminy powiatu organizowały dożynki gminne, a co za tym idzie mniej wieńców zostało zgłoszonych do Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych.  

Za najpiękniejszy wieniec tradycyjny Komisja Konkursowa uznała wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Stasinie, gm. Wojciechów. W kategorii wieńców współczesnych wygrał wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wierciszowie, gm. Jabłonna.

Wyniki Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych przedstawiają się następująco:

  • w kategorii wieńców tradycyjnych Komisja Konkursowa przyznała:

- I miejsce i nagrodę w wysokości 1100 PLN dla Koła Gospodyń Wiejskich w Stasinie, gm. Wojciechów;

- II miejsce i nagrodę w wysokości 700 PLN dla Mieszkańców wsi Borkowizna, gm. Niedrzwica  Duża;

- III miejsce i nagrodę w wysokości 600 PLN dla Koła Gospodyń Wiejskich w Garbowie, gm. Garbów;

  • w kategorii wieńców współczesnych Komisja Konkursowa przyznała:

- I miejsce i nagrodę w wysokości 1100 PLN dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wierciszowie, gm. Jabłonna;

 - II miejsce i nagrodę w wysokości 700 PLN dla Sołectwa Niedrzwica Duża część I, gm. Niedrzwica Duża;

 - III miejsce i nagrodę  w wysokości 600 PLN dla Sołectw Olszowiec - Kolonia i Olszowiec gm. Bychawa.

 

Pozostałe nagrody

Każdy z pozostałych zaprezentowanych wieńców został nagrodzony kwotą 500 zł za udział w konkursie.

Podziękowania, dyplomy oraz nagrody wszystkim grupom zgłoszonym do Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych, wręczone zostaną na najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Wszystkim wykonawcom DZIĘKUJEMY za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY.

Na zdjęciu znajduje  się wieniec, który zajął pierwsze miejsce w kategorii Wieniec Tradycyjny - KGW Stasin, gm. Wojciechów

Na zdjęciu znajduje się wieniec dożynkowy, który zajął w tym roku II miejsce w kategorii wieniec tradycyjny

Na zdjęciu znajduje się wieniec dożynkowy, który zajął w tym roku III miejsce w kategorii wieniec tradycyjny

Na zdjęciu znajduje się wieniec dożynkowy, który zajął w tym roku I miejsce w kategorii wieniec nowoczesny

Na zdjęciu znajduje  się wieniec, który zajął II miejsce w kategorii Wieniec Nowoczesny

Na zdjęciu znajduje się wieniec dożynkowy, który zajął w tym roku III miejsce w kategorii wieniec nowoczesny

 

 

 

 

 

 

 

Powrót