Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Najlepsi uczniowie ze stypendiami

15-10-2014

13 uczniów ze szkół powiatu lubelskiego odebrało stypendia starosty na pierwszy semestr bieżącego roku szkolnego. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się tradycyjnie przed sesją Rady Powiatu w środę 15 października.

Stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe są przyznawane już od kilku lat w każdym semestrze. Tym razem za bardzo dobre wyniki w nauce nagrodzono 10 uczniów, a za wyniki w różnych dyscyplinach sportowych - 3. 
 
Stypendia naukowe otrzymali: Anna Porębiak z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, Marcin Wolski z Gimnazjum i Olena Hychun z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, Paweł Zaręba z Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie, Izabela Szymańska z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach, Ewa Kovalenko z Gimnazjum i Karolina Wiater z Technikum Żywienia Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Marta Niezbecka z Technikum w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej, Mateusz Iwanek z Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach oraz Olena Novak z Technikum w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
Wśród stypendystów, którzy zostali docenieni za osiągnięcia sportowe znaleźli się sztangiści z ZSTR im. W. Witosa w Piotrowicach Marlena Polakowska, Konrad Mikuła i Dawid Bogusławski.
 
Podczas środowej uroczystości stypendia wręczali starosta Paweł Pikula i przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie Sławomir Zygo.
Powrót