Aktualności

Zdjęcie Artykułu

LGD przyjmuje wnioski o dotacje

07-10-2013

Rozpoczął się drugi nabór wniosków o dotacje na realizację lokalnych pomysłów ze środków, którymi dysponuje Lokalna Grupa Działania "Kraina wokół Lublina".

W sumie na "Małe projekty", "Odnowę i rozwój wsi", a także Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" jest do rozdania ponad 7 milionów złotych. 
Pieniądze mogą być wykorzystane na: szlaki i obiekty turystyczne, sztukę kulinarną i produkty charakterystyczne dla obszaru LGD, restaurację zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych, zespoły i zorganizowane grupy kulturalne i sportowe, publikacje o obszarze LGD, a także inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Środki można też przeznaczyć na modernizację przedsiębiorstw, usługi gastronomiczne czy agroturystyczne, a także rozwój turystyki aktywnej i ekoturystyki.
O wsparcie na "małe projekty" mogą się starać: przedsiębiorcy, rolnicy, gminy i organizacje pozarządowe, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły czy związki wyznaniowe. LGD ma na ten cel ponad 1 milion 400 tysięcy złotych.
Na "Odnowę i rozwój wsi" do podziału są ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. W tym przypadku z wnioskami o dofinansowanie mogą występować gminy, samorządowe instytucje kultury, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego. 

O ponad 1,5 miliona złotych na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", mogą się ubiegać m.in.: osoby fizyczne i prawne, podejmujące lub już prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, prowadzący działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo.

W ramach "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" do dyspozycji jest ponad 470 tysięcy, o które mogą się starać rolnicy i ich małżonkowie oraz domownicy ubezpieczeni w KRUS-ie. 

Nabór wniosków trwa do 23 października. LGD zachęca do składania dokumentów i korzystania z bezpłatnych porad, związanych z wypełnianiem formularzy. Można je uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura LGD, telefonicznie pod numerami: 81 532 30 65 i 534 45 28 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: biuro@krainawokollublina.pl.
Ponadto zainteresowani pozyskaniem pieniędzy na "Małe projekty" mogą wziąć udział w warsztatach z wypełniania dokumentów, które odbywają się do 17 października w każdy wtorek i czwartek o 15.00. Warunkiem zorganizowania takiego spotkania jest zgłoszenie się, co najmniej 5 uczestników. Chętni powinni się zapisywać do 2 dni przed planowanym szkoleniem.

Jest też możliwość zorganizowania spotkań informacyjnych i warsztatów na terenie gmin, które należą do LGD "Kraina wokół Lublina". Termin i miejsce należy ustalać z pracownikami biura, a warunkiem zorganizowania takiego szkolenia jest udział w nim, co najmniej 8 uczestników.

Szczegółowe informacje na temat obecnego naboru wniosków i bezpłatnych konsultacji można znaleźć na stronie: www.krainawokollublina.pl. 
Powrót