Aktualności

Zdjęcie Artykułu

LGD ma pieniądze na lokalne pomysły

10-02-2012

Ponad 3 miliony 850 tysięcy złotych na realizację róznych pomysłów ma do dyspozycji Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”. Pierwszy w tym roku nabór wniosków rozpocznie się 16 lutego i potrwa dwa tygodnie. Propozycje mogą dotyczyć: tak zwanych malych projektów, a także środków na „odnowę i rozwój wsi”, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

O środki na „małe projekty” mogą się starać: przedsiębiorcy, rolnicy, gminy i organizacje pozarządowe m.in. fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe. LGD ma na ten cel  400 tysięcy złotych.

W ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” do dyspozycji jest prawie 900 tysięcy, o które mogą się ubiegać: rolnicy i ich małżonkowie oraz domownicy ubezpieczeni w KRUS-ie.

Na „Odnowę i rozwój wsi” jest ponad 1 milion złotych. W tym przypadku z wnioskami o dofinansowanie mogą występować: gminy, samorządowe instytucje kultury, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego.

Największe środki, bo 1,5 miliona złotych, są na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. O pieniądze mogą się ubiegać m.in.: osoby fizyczne i prawne, podejmujące lub już prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, prowadzący działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo.

Szczegółowe informacje, wzory formularzy oraz instrukcje ich wypełniania są dostępne w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” przy ul.Karłowicza 4, telefonicznie pod numerem: 81 532 30 65 lub na stronie: www.krainawokollublina.pl. Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku między 7.30 a 18:00.

Powrót