Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Lekkoatletyczna inauguracja drogi

03-10-2013

Powiatowe Biegi Uliczne, połączone z oficjalnym przekazaniem do użytku nowych dróg, to w powiecie lubelskim już tradycja.

W tym roku miejscem zawodów będzie odcinek trasy Niedrzwica Duża - Krebsówka - Osmolice, przebudowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Zaplanowane na najbliższą niedzielę 6 października zawody są organizowane po raz trzeci, ale w tym roku odbędą się w nieco zmienionej formule. Oprócz biegu "uczniowskiego" i otwartego, odbędzie się też rywalizacja pracowników urzędów i jednostek samorządowych, w tym radnych i sołtysów gmin powiatu lubelskiego. Swój udział już zapowiedziały reprezentacje gmin Niedrzwica Duża, Wólka i Zakrzew oraz Starostwa Powiatowego w Lublinie, ale lista uczestników jeszcze nie jest zamknięta. 

Niedzielne zmagania rozpoczną o 13.30 sześcioosobowe sztafety szkolne. Będą wśród nich 24 zespoły gimnazjalistów (po 12 dziewcząt i chłopców) oraz 14 reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych, w tym 8 chłopięcych drużyn i 6 ekip dziewcząt. Wszystkie będą rywalizować na dystansie 650 metrów. Po nich pobiegną samorządowcy, a na 15.00 zaplanowano otwarty bieg główny dla zawodników którzy ukończyli 16 lat, na trasie między Osmolicami a Marianką, liczącej 4 kilometry. Zapisy chętnych odbędą się w dniu zawodów między 13.30 a 14.30. Dla najlepszych uczestników biegu głównego czekają nagrody finansowe, młodzież może liczyć na medale, nagrody rzeczowe i pamiątkowe koszulki, natomiast dorośli uczestnicy sztafet otrzymają medale i puchary. Uroczyste zakończenie biegów odbędzie się w niedzielne popołudnie w szkole podstawowej w Mariance.
Do udziału w rywalizacji i kibicowania zawodnikom zapraszają: Powiat Lubelski, gminy Niedrzwica Duża i Strzyżewice, a także Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Jednym z patronów medialnych biegów jest Informacyjna Agencja Samorządowa.

Miejscem zawodów jest fragment trasy Niedrzwica Duża - Krebsówka - Osmolice, którą Powiat Lubelski przebudował wspólnie z gminami Niedrzwica Duża i Strzyżewice. Prace były prowadzone na odcinku o długości prawie 7,5 kilometra, a obejmowały nie tylko wykonanie nowej jezdni, ale również chodnika i zjazdów. Realizacja inwestycji kosztowała ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych. Połowa kosztów pochodzi z budżetu państwa, a na resztę złożyły się samorządy powiatowy i gminne. Powiat Lubelski pokrył 25 procent wymienionej kwoty, natomiast wkład własny gmin Niedrzwica Duża i Strzyżewice był proporcjonalny do długości remontowanych odcinków, znajdujących się na ich terenie.
Powrót