Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Łączymy się w bólu i modlitwie...

08-07-2016

8 lipca 2016 r., po ciężkiej chorobie, odszedł od nas Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, były Sekretarz Powiatu Lubelskiego - Artur Walasek.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Ś.P. Artur WALASEK
Urodzony w 1971 roku w Rykach. Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach (specjalność agrobiznes), a także studiów podyplomowych  z administracji i zarządzania na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, zarządzania w oświacie w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie i zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Był w trakcie studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Artur Walasek rozpoczął drogę zawodową od stanowiska referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach. Po kilku miesiącach trafił do Oddziału Oświaty Rolniczej w Wydziale Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W 1999 roku w związku z reformą samorządową i przekazaniem nadzoru nad szkołami do powiatów, został przeniesiony do Starostwa Lubelskiego, gdzie został kierownikiem Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury.
W 2001 roku został powołany na sekretarza Powiatu Lubelskiego. Od 2005 roku pracował w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego,  a w 2010 roku objął stanowisko Sekretarza Województwa Lubelskiego. Od 2014 roku pełnił funkcję Wicemarszałka Województwa Lubelskiego.
Razem z żoną i synem mieszkał w Żabiej Woli.


Uroczystości pogrzebowe Wicemarszałka Ś.P. Artura Walaska odbędą się w najbliższy poniedziałek, 11 lipca br. w Żabiej Woli gm. Strzyżewice. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żabiej Woli. Po mszy nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz parafialny.

Powrót