Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Łączenie szkół wstrzymane

20-04-2012

W nowym roku szkolnym zespoły szkół w Bełżycach i Bychawie będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach. Po konsultacjach z radami pedagogicznymi i radami rodziców zainteresowanych placówek Zarząd Powiatu w Lublinie, odstąpił od zamiaru połączenia zespołów planowanego na wrzesień tego roku.

Obydwie strony uznały, że ewentualną konsolidację należy przełożyć, by bardziej szczegółowo omówić i przeanalizować tę propozycję.
W Bełżycach chodziło o fuzję Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki i miejscowego Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika. Natomiast w Bychawie wspólne siły miały połączyć: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego.
Podczas spotkań i rozmów obydwie strony przedstawiły zarówno argumenty przemawiające za łączeniem placówek, jak również zagrożenia jakie mogłyby dotknąć wymienione zespoły. Zgodziły się co do konieczności wspólnego działania m.in. poprzez konsolidację struktur oświatowych. Jednak, mimo zrozumienia środowisk szkolnych dla trudnej sytuacji, w jakiej znalazły placówki powiatowe, zamiar połączenia wywołuje obawy o utratę tożsamości rozwiązywanych zespołów, co może spowodować niepotrzebne zamieszanie w czasie zbliżającej się rekrutacji.
Podczas konsultacji zwracano również uwagę na zmiany w systemie oświaty, w tym szczególnie szkolnictwa zawodowego, które dają nadzieję na lepszą przyszłość szkół zawodowych. Uwzględniając te argumenty Zarząd Powiatu odstąpił od zamiaru połączenia zespołów w Bełżycach oraz Bychawie i zwrócił się z prośbą do dyrekcji i pracowników o szczególne zaangażowanie w przygotowania do nowego roku szkolnego, aktywnej promocji placówek i skutecznej rekrutacji. Członkowie zarządu podkreślają, że wyniki tych starań będą podstawą do przeprowadzenia nowych analiz i podjęcia decyzji, dotyczących sieci placówek oświatowych w powiecie lubelskim w kolejnych latach.

Powrót