Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego w Piotrawinie

28-11-2017

Zagadnienia związane z oświatą, ochroną zdrowia i sprawami socjalnymi to główne tematy obrad Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, które odbyły się 24 listopada w Piotrawinie w powiecie opolskim.

Spotkanie, któremu przewodniczył Starosta Lubelski Paweł Pikula, poświęcone było omówieniu kwestii finansowania oświaty w związku z reformą systemu edukacji, finansowania szpitali powiatowych i utworzenia sieci szpitali oraz problemowi niskich płac i braków kadrowych personelu medycznego, w szczególności pielęgniarek i położnych.

Zaprezentowano programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i złożono propozycje projektów dotyczących pomocy społecznej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyskutowano również na tematy związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w naszym regionie.

W posiedzeniu Konwentu uczestniczył Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Powrót