Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu rozstrzygnięty

28-01-2015

Zgodnie z uchwałą w uchwaleNr XLIX/432/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok (Dz. U. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 3726) wysokość środków budżetowych planowanych na realizację zadań w 2015 r. z zakresu kultury wynosi 20 000 zł, a na zadania z zakresu sportu - 27 000 zł.

Złożono łącznie 21 ofert. W zakresie zadań z zakresu kultury, mających na celu wspieranie inicjatyw i twórczych działań w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki, teatru oraz realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, złożonych zostało 11 ofert na łączną kwotę 88 415,-zł. Natomiast w zakresie działań dotyczących sportu, propagujących kulturę fizyczną przez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych oraz mających wpływ na popularyzację różnych dyscyplin sportowych oraz współzawodnictwo szkół i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu, wpłynęło 10 ofert, na łączną kwotę 30 900, -zł.
 
Dotacje przyznane na realizację zadań z zakresu kultury w 2015 r. zgodnie z uchwałą nr 24/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Lubelskiego z zakresu kultury oraz sportu w 2015 roku:
 
 
Dotacje przyznane na realizację zadań z zakresu sportu w 2015 r. zgodnie z uchwałą nr 24/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Lubelskiego z zakresu kultury oraz sportu w 2015 roku:
 
Powrót