Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konferencja metodyczna w „Kwiatku”

31-03-2017

24 marca 2017 r. w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie została zorganizowana konferencja metodyczna poświęcona zagadnieniom związanym z edukacją młodzieży cudzoziemskiej w polskiej szkole. Bychawski „Kwiatek” posiada wieloletnie doświadczenie i rozległą wiedzę, jak dostosowywać metodykę i formy nauczania oraz organizować prawnie pobyt w polskiej szkole uczniów, pochodzących głównie z Ukrainy.

Problematyka ta została omówiona na konferencji, która rozpoczęła się lekcją otwartą języka polskiego, przeprowadzoną w klasie Ibc Liceum Ogólnokształcącego, w której uczy się młodzież z Polski i Ukrainy. Lekcja dotyczyła trudnego, szczególnie z perspektywy młodzieży cudzoziemskiej, zagadnienia cech poezji barokowej Jana Andrzeja Morsztyna. Lekcję hospitowali zaproszeni nauczyciele z partnerskich szkół z Lapaiwki, Brodów i Korca, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Lubelskiego oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lublinie. Głównym celem zajęć było pokazanie, jak młodzież zza wschodniej granicy radzi sobie w rzeczywistości polskiej szkoły. Wszystkie założenia zostały perfekcyjnie zrealizowane przez nauczycielkę języka polskiego i lektorkę języka polskiego jako obcego – Panią Monikę Stojek. Podczas omówienia lekcji zwracano uwagę na jej liczne walory, szczególnie połączenie tradycji i nowoczesności, kreatywność oraz różnorodność metod nauczania, które aktywizowały wszystkich uczniów.
Ważnym momentem konferencji były wykłady dr Bartłomieja Maliszewskiego – adiunkta w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, na temat certyfikacji znajomości języka polskiego oraz Pana Dyrektora Henryka Dudziaka, na temat adaptacji młodzieży cudzoziemskiej w polskiej szkole. Konferencję uświetniła humorystyczna część artystyczna przygotowana przez uzdolnioną muzycznie, wokalnie i tanecznie młodzież „Kwiatka”.
Konferencja stała się pretekstem do dyskusji i wymiany zadań również na temat współczesnego stanu polskiej edukacji. Założeniem organizatorów było stworzenie ku temu życzliwej atmosfery. 
 
Powrót