Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kolejne zmodernizowane drogi

21-07-2017

Zakończono prace nad przebudową ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew – Tarnawa współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przebudowa ciągu objęła odcinek drogi o długości 11,837 km przebiegający przez takie miejscowości jak: Annów, Baraki, Dębina, Nikodemów, Szklarnia i Zakrzew. 
 
W ramach prac wykonano m.in. nową nawierzchnię asfaltową, przebudowano chodniki, zbudowano nowe, przebudowano zjazdy, oczyszczono przepusty, utwardzono pobocza, wykonano oznakowanie poziome.
 
W wyniku realizacji inwestycji został osiągnięty cel strategiczny w/w operacji polegający na zwiększeniu dostępności komunikacyjnej do obszarów rozwoju produkcji rolniczej oraz obszaru atrakcyjnego turystycznie na terenie gminy Zakrzew.
 
Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła: 4 178 767,42 zł, z czego dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  to 63,63% wartości zadania. Pozostała kwota to środki własne Powiatu Lubelskiego i Gminy Zakrzew.
 
 
Powrót