Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kolejne zmodernizowane drogi oddane do użytkowania

04-12-2017

W ostatnim czasie symbolicznym przecięciem wstęgi zostały oddane do użytkowania dwie drogi zmodernizowane dzięki współpracy władz powiatu i gmin.

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg powiatowych i gminnych to jedno z głównych działań samorządów terytorialnych w całej Polsce. Również Powiat Lubelski co roku realizuje inwestycje drogowe, które służą usprawnieniu funkcjonowania transportu publicznego, zwiększeniu płynności ruchu drogowego, ale przede wszystkim poprawieniu komfortu i bezpieczeństwa użytkowników korzystających z dróg  prowadzących przez teren naszego powiatu.

W dniu 17 listopada 2017 roku została oficjalnie oddana do użytkowania droga powiatowa nr 2273L położona w miejscowościach Abramowice Prywatne i Kalinówka. Koszt rozbudowy odcinka drogi długości 2,6 km, liczący prawie 3 798 000 zł., został pokryty ze środków własnych Powiatu Lubelskiego i Gminy Głusk.

W dniu 1 grudnia 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie prawie 14-kilometrowego odcinka przebudowanego ciągu komunikacyjnego, obejmującego drogi powiatowe nr 2238L, 2239L, 2240L, przebiegającego przez miejscowości Chmielnik, Chmielnik Kolonia, Kierz, Cuple i Góra. Ogólny koszt powyższej inwestycji to ponad 10 mln zł, z czego 3 mln zł to środki pozyskane z dotacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Pozostała kwota pokryta została przez Powiat Lubelski oraz Gminy Bełżyce i Wojciechów. W przyszłym roku planowana jest kontynuacja tej inwestycji poprzez przebudowę drogi na odcinku Wojciechów-Halinówka-Góra o długości prawie 7 km.

Powrót