Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kolejne środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznane

04-08-2017

W dniu dzisiejszym Powiat Lubelski , reprezentowany przez Skarbnika Powiatu Panią Jadwigę Wójcik i Członka Zarządu Powiatu Pana Dariusza Gajo, odebrał przyznane dla powiatu promesy. Pierwsza otrzymana promesa przyznana jest w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i przewiduje dofinansowanie w 2017 r. zadania pn.: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 2279L km 5+131 do km 5+331 w miejscowości Bychawka Pierwsza, gmina Bychawa”. Wysokość dotacji to 180 tys. zł. Druga promesa przyznana jest w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i przewiduje dofinansowanie w 2017 r. zadania pn.: „Odbudowa drogi powiatowej nr 2296L od km 0+000 do km 0+470 i od km 0+770 do km 1+562 w miejscowości Wola Gałęzowska, gmina Bychawa, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” Kwota dotacji to 470 tys. zł.

Powrót