Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Już wkrótce ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna dotycząca roślin inwazyjnych

03-09-2014

Informujemy, że firma ECOEXPERT Sp. z o.o. przygotowuje się do realizacji projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE,

w ramach którego planowana jest ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna dotycząca rośli inwazyjnych. Efektem projektu będzie między innymi przewodnik oraz portal internetowy dotyczący inwazyjnych gatun-ków roślin obcego pochodzenia składający się z 5-ciu bloków:

  • POZNAJ/LEARN
  • KONSULTUJ/CONSULT
  • DZIEL SIĘ/SHARE
  • DZIAŁAJ/ACT
  • UCZ/TEACH

Portal będzie miejscem, gdzie można będzie wymienić się informacjami czy też problemami związanymi z roślinami inwa zyjnymi na forum, dowiedzieć się wszystkiego o roślinach inwazyjnych, jak również zgłosić się z problemem do ekspertów w danej dziedzinie. Portal będzie skierowany do różnych odbiorców: ogółu społeczeństwa, organów zarządzających obszarami Natura 2000, instytucji działających na obszarach Natura 2000.

W tworzeniu portalu biorą udział:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
  • Dyrektorzy parków narodowych
  • przedstawiciel Ministerstwa Środowiska

Po zakończeniu projektu, całkowity nadzór nad portalem będzie sprawować Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Już wkrótce wiecej informacji.

– Zespół ECOEXPERT

http://ipecoexpert.pl/

 

Powrót