Aktualności

Zdjęcie Artykułu

JEDYNI w POLSCE

16-03-2011

Klienci Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz 15 gminnych urzędów w powiecie lubelskim będą obsługiwani szybciej i sprawniej. Będą też mięli większy dostęp do internetu. Informatyzacja urzędów, która odbywa się dzięki środkom unijnym w ramach projektu „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim”, jest już na półmetku.

Klienci Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz 15 gminnych urzędów w powiecie lubelskim będą obsługiwani szybciej i sprawniej. Będą też mięli większy dostęp do internetu. Informatyzacja urzędów, która odbywa się dzięki środkom unijnym w ramach projektu „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim”, jest już na półmetku. Informatycy zainstalowali nowy sprzęt komputerowy oraz wymienili łącza i oprogramowanie. Teraz pracują nad zintegrowaniem całego systemu.
 
O jego zaletach, o tym co już udało się zrobić i jakie ją są plany na najbliższe miesiące, pomysłodawcy projektu poinformują na konferencji, która odbędzie się 9 marca o 10.00 w Starostwie Powiatowym w Lublinie.
 
Jak podkreśla kierownik projektu – Aneta Cygan, integracja baz danych na szczeblu powiat – gmina jest pierwszą taką próbą w Polsce. Urzędy zostały już wyposażone w odpowiedni sprzęt i sieci komputerowe przystosowane do zwiększonego przepływu danych. Zdefiniowane też zostały główne bazy danych, obsługujące poszczególne rejestry i ewidencje. W najbliższym czasie zostaną one tak zintegrowane, by urzędnicy w Lublinie, Konopnicy czy Garbowie mieli do nich wgląd i mogli je wykorzystywać nie czekając na przesłanie potrzebnych informacji z innego urzędu. Tym samym skróci się droga obiegu dokumentów, a klienci będą obsługiwanie sprawniej, bowiem decyzje w ich sprawach będą zapadały szybciej.
 
Dostawa sprzętu i oprogramowania to największy koszt tej inwestycji, ale niezbędny do uruchomienia całej infrastruktury informatycznej. W ramach projektu zakupiono m. in. 261 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 45 drukarek i 18 urządzeń wielofunkcyjnych. Na potrzeby projektu zainstalowano również oddzielną serwerownię, ponieważ oprócz bazy danych powstanie też portal internetowy, który oprócz funkcji informacyjnej, ma też pełnić rolę komunikacyjną między mieszkańcem a urzędem. Budowa sieci LAN i modernizacja serwerowni kosztowała blisko 1 mln złotych.
 
Dzięki realizacji projektu mieszkańcy będą mieć także większy dostęp do internetu. W urzędach i innych punktach użyteczności publicznej na terenie gmin zostaną zainstalowane 22 hot spoty o ponad kilometrowym zasięgu oraz 20 infomatów, czyli kiosków internetowych.
 
Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane podczas konferencji, w której wezmą udział m.in. wójtowie i burmistrzowie 15 gmin uczestniczących w projekcie, informatycy, wykonawcy projektu oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Projekt „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
Powrót