Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Jednogłośne absolutorium dla zarządu

26-06-2017

Zarząd Powiatu w Lublinie otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas głosowania, które odbyło się na sesji w piątek 23 czerwca, za uchwałą w tej sprawie opowiedziało się 25 członków rady, czyli wszyscy, uczestniczący w obradach.

Budżet 2016 roku został wykonany w 99,72% po stronie dochodów i 98,02% - wydatków. Na inwestycje Powiat Lubelski wydał w ubiegłym roku prawie 32 miliony 100 tysięcy złotych, z czego najbardziej kosztowne były dwa zadania drogowe. To przebudowa drogi Garbów - Ożarów - Sadurki warta ponad 5 milionów 820 tysięcy złotych oraz przebudowa czterech tras w gminach Jastków i Konopnica o wartości ponad 5 milionów 100 tysięcy złotych. Ta druga inwestycja była współfinansowana z rządowego "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020".

Podczas piątkowej sesji rada zmieniła również tegoroczny budżet, zwiększając w nim m.in. środki na tegoroczną inwestycję, współfinansowaną z budżetu państwa. Chodzi o przebudowę trzech tras wokół Bełżyc w miejscowościach Kierz, Cuple, Chmielnik i Góra. Zakładano, że prace, które mają być prowadzone na odcinkach o łącznej długości 13 kilometrów, będą kosztować około 6 milionów złotych, z czego 3 miliony to dotacja. Okazało się jednak, że nawet po ogłoszeniu kilku przetargów na wykonanie robót, najtańsza oferta była o około 80 procent droższa. Dlatego wspólnie z Gminą Bełżyce, Powiat Lubelski musiał zwiększyć udział własny albo zrezygnować z dofinansowania. Wybrano to pierwsze rozwiązanie, zabezpieczając na ten cel prawie 10 milionów 300 tysięcy złotych. Podobną uchwałę, zwiększającą środki z około 1,5 miliona do 2 milionów 800 tysięcy złotych, przyjęli radni Bełżyc, a w najbliższym czasie podobną decyzję ma podjąć Rada Gminy Wojciechów, która również ma brać udział we wspólnym projekcie. Dzięki tym decyzjom Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach będzie mógł podpisać umowę z wykonawcą robót, które mają się zakończyć do 30 października.
W budżecie znalazły się także pieniądze na budowę kolejnego odcinka chodnika przy drodze Lublin - Wólka - Pliszczyn - Sobianowice w Sobianowicach. Samorząd powiatowy przeznaczy na ten cel 100 tysięcy złotych, a resztą dołoży Gmina Wólka, która zrealizuje tę inwestycję.

Rada Powiatu w Lublinie zatwierdziła też do realizacji projekt, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom. Jeszcze w tym roku będzie on realizowany w szkołach, prowadzonych przez Powiat Lubelski w Bełżycach, Bychawie, Niemcach, Piotrowicach i Pszczelej Woli, a pieniądze na ten cel samorząd pozyskał z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka" na lata 2016 i 2017. Dzięki tym środkom będą się odbywać warsztaty dla rodziców młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz zajęcia samoobrony dla uczniów. Projekt obejmuje również szereg zadań inwestycyjnych, w tym na przykład rewitalizację siłowni i świetlic oraz doposażenie internatów. Powstaną też trzy grupy wolontariackie, a na koniec jest planowany Powiatowy Dzień Profilaktyki.

Szacuje się, że realizacja wszystkich pomysłów w ramach projektu "Szkoły Powiatu Lubelskiego miejscem ochrony i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży" będzie kosztować prawie 100 tysięcy złotych, z czego wkład własny to niecałe 20 tysięcy złotych.
Powrót