Aktualności

Zdjęcie Artykułu

IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie

26-10-2016

W dniu 21 października br. w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzczonowie odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie. W czasie obrad Zjazdu, dokonano wszechstronnej oceny pięcioletniej statutowej działalności, dokonano wyboru nowych władz i przyjęto plan działania na nową kadencję.

W posiedzeniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP w Lublinie druh Marian Starownik, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  w Lublinie druh Wojciech Piekarczyk, a zarazem Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,   Z- ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotr Zmarz,  p.o. Komendanta Miejskiego st. bryg. Witold Zborowski, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego –Marceli Niezgoda, Starosta Lubelski Paweł Pikula, Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW  ZOSP  RP w Lublinie –Tadeusz Szyszko, prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych, przedstawiciele samorządów miast i gmin z terenu powiatu lubelskiego i gospodarze gminy Krzczonów z przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Miściurem i Panią Wójt Katarzyną Bryda.

            Zjazd otworzył druh Wojciech Piekarczyk, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2011 – 2016. Sprawozdanie z działalności operacyjno- szkoleniowej przedstawił p.o. Komendanta Miejskiego st. bryg Witold Zborowski.

            Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium, wybrano poszczególne Komisje.

Ukonstytuował się nowy zarząd i komisja rewizyjna.

Skład Prezydium Zarządu  przedstawia się następująco:

  1. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Antoni Skrabucha
  2. V-ce Prezes ZOP ZOSP RP – dh Paweł Pikula
  3. V-ce Prezes ZOP ZOSP RP – dh Mirosław Żydek
  4. Sekretarz – dh Mieczysław Dziura
  5. Skarbnik – dh Kazimierz Smolak
  6. Członek prezydium – dh Sławomir Zygo
  7. Członek prezydium – dh Witold Zborowski
  8. Członek prezydium –  dh Tadeusz Pacuła

Do ustępującego  Prezesa dh Wojciecha Piekarczyka za wieloletnią społeczną służbę i istotny wkład w poprawę wyposażenia technicznego jednostek OSP z terenu powiatu serdeczne słowa podziękowania skierował Starosta Lubelski dh Paweł Pikula, a także Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie dh Antoni Skrabucha, a zarazem nowy Prezes ZOP ZOSP RP. Potwierdzeniem słów wdzięczności dla byłego  Prezesa był obraz przekazany w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie.

 

 

Powrót