Aktualności

Zdjęcie Artykułu

IV Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Walory przyrodniczo-krajobrazowe gmin Powiatu Lubelskiego"

08-06-2017

Gmina Niedrzwica Duża zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Lubelskiego, przede wszystkim dzieci i młodzież do udziału w IV Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Walory przyrodniczo-krajobrazowe gmin Powiatu Lubelskiego". Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia przedstawiająca miejsca atrakcyjne przyrodniczo, ciekawe gatunki flory i fauny, miejsca atrakcyjne pod względem ekologicznym znajdujące się na terenie Powiatu Lubelskiego. Termin nadsyłania prac: do dnia 13 października 2017 r.

Konkurs realizowany jest w ramach zadania „Edukacja ekologiczna w Gminie Niedrzwica Duża” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody, dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, a także ukazanie ciekawych i wartościowych przyrodniczo miejsc znajdujących się na terenie Powiatu Lubelskiego. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa,
- gimnazjum,
- szkoła ponadgimnazjalna i osoby dorosłe.
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 13 października 2017 r. w kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, z dopiskiem Konkurs Fotograficzny.
Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 17- 20 października 2017 r.
Laureaci Konkursu (miejsca I-III w każdej z trzech kategorii) otrzymają nagrody rzeczowe współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Nagrodzone prace będą zaprezentowane w kalendarzu na rok 2018 wydanym przez Gminę Niedrzwica Duża wraz z informacją na temat autora zdjęcia oraz opisem fotografii.
 
Powrót