Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Informacja o ostatniej sesji Rady Powiatu w Lublinie

10-11-2014

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 12 listopada br. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Powiatu w Lublinie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i sprawdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wręczenie dyplomów oraz przedstawienie laureatów nagród przyznanych za wyniki sportowe i wybitne osiągnięcia w działalności sportowej oraz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury.

6. Podusmowanie IV kadencji Rady Powiatu w Lublinie.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Sprawy bieżące.

10. Zamknięcie sesji.

Powrót