Aktualności

Zdjęcie Artykułu

I sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji już za nami

23-11-2018

Wczoraj w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się I sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji. Radni wybrali Starostę, Wicestarostę oraz Członków Zarządu.

Zdzisław Antoń jest nowym starostą lubelskim. Podczas pierwszej sesji Rady Powiatu w Lublinie, był jedynym kandydatem na to stanowisko, zgłoszonym przez największy, bo liczący 15 radnych, klub Prawa i Sprawiedliwości. W głosowaniu nowy starosta zdobył poparcie 25 spośród 27 radnych. Zdzisław Antoń ma wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej. Był m.in. wójtem gminy Niedrzwica Duża i wicewojewodą lubelskim, a także radnym powiatowym w poprzedniej kadencji. Po głosowaniu starosta Zdzisław Antoń podziękował za zaufanie i podkreślił, że dla około 150 tysięcy ludzi powiat lubelski jest najlepszym miejscem do życia na świecie. - Zostaliśmy wybrani po to, żeby im służyć. Z pokorą przyjmujemy nowe wyzwanie i postaramy się pracować tak, by powiat rozwijał się nie gorzej niż dotychczas - mówił po wyborze nowy starosta lubelski. Gratulując Zdzisławowi Antoniowi ustępujący starosta Paweł Pikula stwierdził, że radni obecnej opozycji z Polskiego Stronnictwa Ludowego w pełni respektują decyzje wyborców, czego przykładem może być wynik głosowania na nowego starostę. - Będziemy współpracować z nowym zarządem i kontynuować dobre standardy pracy w radzie, które zostały wypracowane w ostatnich latach - zadeklarował Paweł Pikula. W nowym zarządzie, oprócz starosty Zdzisława Antonia, znaleźli się wicestarosta Andrzej Chrząstowski oraz członkowie - Magdalena Filipek-Sobczak, Zbigniew Bernat i Grzegorz Kozioł.

Zanim radni wybrali nowy zarząd podczas czwartkowej sesji odbyły się wybory prezydium Rady Powiatu w Lublinie. Na jego czele stanął wiceprzewodniczący poprzedniej kadencji - Krzysztof Chmielik, a na jego zastępców radni wybrali Zofię Sieńko i Konrada Banacha, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 4 lata. Krzysztof Chmielik i Zofia Sieńko zostali wybrani do rady z ramienia Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, natomiast Konrad Banach reprezentuje klub Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Poza wcześniej wymienionymi podczas inauguracyjnej sesji ślubowanie złożyli: Anna Pawlas, Tomasz Szpakowski, Maria Studzińska, Andrzej Kłapeć, Małgorzata Leszek, Zdzisław Niedbała, Magdalena Udrycka, Joanna Kaznowska, Grzegorz Widelski, Beata Gajur, Anna Grzywaczewska, Urszula Paździor, Robert Wójcik, Marian Golianek, Iwona Pulińska, Anna Rynkowska, Edward Jarzynka, Marian Pietraś i Marcin Olszak. Wśród składających gratulacje radnym nowemu staroście i członkom zarządu byli wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i marszałek województwa Jarosław Stawiarski.

Powrót