Aktualności

Zdjęcie Artykułu

I Konferencja Przedsiębiorczych w Bychawie

14-03-2015

W dniu dzisiejszym w Bychawskim Centrum Kultury odbyła się I Konferencja Przedsiębiorczych. Kluczowym celem spotkania z przedsiębiorcami było omówienie głównych kierunków rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie nowego programowania na lata 2014-2020. W konferencji udział wzięli m.in.: Starosta Lubelski i zarazem Prezes LGD KwL Paweł Pikula oraz Sekretarz Powiatu Lubelskiego i Przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie Grzegorz Szacoń.

Konferencję otworzył i powitał przybyłych gości Burmistrz Bychawy Janusz Urban, po czym oddał głos Izabeli Byzdra. Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości przedstawiła możliwości wparcia dla działalności gospodarczej przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Po wyczerpującym wystąpieniu Izabeli Byzdry, głos zabrała Ilona Dąbrowska - inno-brokerka Lubelskiego Parku Naukowo -Technologicznego, która opowiedziała o pomocy dla przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem projektu "PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw - INNO-BROKER", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Za realizację projektu i wsparcie dla przedsiębiorst odpowiedzialni są inno-brokerzy. Ich głównym zadaniem jest  wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i nawiązywanie owocnej współpracy między biznesem i nauką, jak również budowanie sieci kontaktów z przemysłem oraz nawiązywanie relacji biznesowych w obszarze całego portfolio technologicznego LPNT, a także doradztwo skierowane do naukowców i biznesmenów w zakresie możliwości rozwoju projektów o charakterze wdrożeniowym oraz komercjalizacji innowacyjnych projektów. Następnie o środkach pomocowych dla przedsiębiorców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z uwzględnieniem programu LEADER i działalności Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" opowiedziała Małgorzata Olechowska - kierownik biura LGD KwL. Część informacyjną konferencji zakończył Burmistrz Bychawy Janusz Urban swoim wystąpieniem na temat instrumentów wspierania przedsiębiorców jakie oferuje gmina, Zaznaczył również, że podjęte zostaną działania mające na celu usprawnienie współpracy pomiędzy gminą a przedsiębiorcami oraz wyznaczone kierunki stworzenia przyjaznej przestrzeni dla potencjalnych inwestorów.
Po części informacyjnej nadszedł czas na dyskusję, w której aktywny udział wzięli zebrani przedsiębiorcy i samorządowcy.
Powrót