Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Gmina Konopnica jedną z najlepszych gmin województwa lubelskiego

12-12-2017

Konopnica uplasowała się w czołówce Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017, zajmując trzecie miejsce. Na pierwszej pozycji znalazła się Łęczna, a na drugiej Tomaszów Lubelski. Wśród 20 wyróżnionych gmin były także Wólka, Głusk, Jastków, Niemce i Garbów.

Wyniki rankingu ogłoszono w piątek 8 grudnia w Janowie Lubelskim, podczas drugiego dnia Forum Sekretarzy Województw Lubelskiego i Podkarpackiego.
 
Ideą rankingu opracowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Lubelskim Urzędem Statystycznym jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Weryfikacji poddano wszystkie gminy z województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Gminy oceniono w oparciu o dane statystyczne za rok 2016, biorąc pod uwagę 11 obiektywnych wskaźników: dochody własne na 1 mieszkańca, wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca, wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca, budżety środków europejskich na 1 mieszkańca, podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców, udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem, saldo migracji na 1 tys. mieszkańców, wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca, czytelnicy bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców, przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców, a także wskaźnik zadłużenia.
 
Osiągnięcie tak wysokiego wyniku przez nasze gminy świadczy o ich dobrej kondycji finansowej i gospodarczej, a także jest wynikiem skutecznej polityki realizowanej konsekwentnie przez władze gminne na przestrzeni ostatnich lat.
Powrót