Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Główna Konferencja Planistyczna

24-10-2017

W dniu 20 października 2017 roku w ośrodku szkolenia na terenie Powiatu Lubelskiego odbyła się GŁÓWNA KONFERENCJA PLANISTYCZNA w ramach przygotowań do powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „POWIAT-17” zaplanowanego do realizacji w dniach 22-24 listopada br.

Uczestnikami konferencji byli: 

1)    Przedstawiciele powiatowej administracji zespolonej:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,

- Komendy Miejskiej Policji w Lublinie,

- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie,

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie;

2)    Przedstawiciel powiatowej administracji niezespolonej:

- Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie;

3)    Przedstawiciele Kadry Kierowniczej jednostek podległych i nadzorowanych realizujących zadania obronne:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie,

- Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie,

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach,

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie;

4)    Przedstawiciele Kadry Kierowniczej Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz Zastępcy;

5)    Przedstawiciele Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu lubelskiego;

6)    Obsada Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie.

Konferencję otworzył Starosta Lubelski, a w dalszej kolejności Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych oraz wykładowca zewnętrzny omówili zagadnienia przygotowujące do listopadowego powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „POWIAT-17”.

 

Powrót