Aktualności

Zdjęcie Artykułu

E-administracja w Powiecie Lubelskim - w trakcie realizacji

16-01-2015

„E-administracja w Powiecie Lubelskim” jest projektem powstałym z inicjatywy powiatu lubelskiego oraz dziesięciu gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Niemce, Wólka, Zakrzew, Strzyżewice.

 
Projekt realizowany jest od marca zeszłego roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.
 
Dzięki technologiom informatycznym usprawniamy komunikację w urzędzie, a nasi mieszkańcy i firmy działające na terenie powiatu zyskują sprawniejszą obsługę swoich spraw.
 
W roku 2014 zostały zakupione wyposażenia wszystkich Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego (PPPZ). W skład wyposażania każdego PPPZ weszły 2 biurka, 2 krzesła oraz zestaw komputerowy wraz z drukarką. Dodatkowo każdy punkt zostanie specjalnie oznaczony. Na budynkach gmin oraz wewnątrz budynków będą zamieszczone tablice informujące o lokalizacji PPPZ. Każda osoba, która potwierdzi profil zaufany w urzędzie gminy biorącym udział w projekcie dostanie prezent.
 
W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz pracowników poszczególnych gmin, których celem jest podniesienie umiejętności stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych. 
 
Poszczególne szkolenia dotyczyły następujących zagadnień:
 
  • dokument elektroniczny – istota, cechy, aspekty prawne,
  • zasady bezpieczeństwa systemów elektronicznych i komunikacji elektronicznej,
  • tworzenie profesjonalnych dokumentów i szablonów w urzędzie,
  • automatyzacja raportowania i analiza danych w urzędzie,
  • zastosowanie i posługiwanie się podpisem elektronicznym i profilem zaufanym,
  • ochrona danych osobowych i jej funkcjonowanie w systemach informatycznych,
  • administracja bazami danych.
 
Pod koniec 2014 roku rozstała rozpoczęta procedura przetargowa na zakup systemu Elektronizacja konsultacji społecznych oraz  zintegrowany z ePUAP system partycypacji budżetowej pozwalający na uczestnictwo mieszkańców w decydowaniu o budżecie wspólnoty samorządowej.
 
Powrót