Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dyżury aptek w Powiecie Lubelskim

27-12-2019

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe dyżury całodobowe aptek funkcjonujących w Bychawie (zał. Nr 2) i w Bełżycach (zał. Nr 3) do Uchwały nr XIII/192/2019 r. Rady Powiatu w Lublinie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego. Załącznik Nr 1 do ww. uchwały zawiera ogólny wykaz aptek funkcjonujących w powiecie lubelskim. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych został dostosowany do potrzeb ludności i zapewnia dostępność świadczeń również w porze nocnej w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Powrót