Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dom Pomocy Społecznej w Matczynie - Dotacja wygrana!

05-03-2013

Dom Pomocy Społecznej w Matczynie w powiecie lubelskim otrzyma dodatkowe pieniądze na zakup leków i innych środków medycznych

dla niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców.To nagroda w konkursie pod hasłem "Razem możemy więcej", organizowanym przez Fundację "Dbam o zdrowie". Całkowita wartość przyznanego grantu to 36 tysięcy złotych, z czego połowa to udział własny DPS-u, a reszta dotacja przyznana przez fundację, którą placówka otrzyma w formie kart podarunkowych możliwych do zrealizowania w wybranych aptekach. - Pieniądze na tak zwany udział własny i tak musielibyśmy wydać na zakup leków oraz środków medycznych. Postanowiliśmy więc zaryzykować i dzięki temu zyskaliśmy drugie tyle dodatkowych środków - mówi dyrektor placówki Eliza Pielacha. Dyrektor DPS-u przyznaje, że to nie zaspokoi wszystkich potrzeb, ale zdecydowanie poprawi komfort życia 93 mieszkańców z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, często sprzężoną z wieloma innymi schorzeniami i znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. - Gdybyśmy chcieli tej grupie zapewnić pełny dostęp do leków i środków medycznych musielibyśmy wydać miesięcznie prawie 16 tysięcy złotych. Zdobytego grantu nie wydamy od razu, lecz będ ziemy się starali rozsądnie gospodarować tymi pieniędzmi do końca tego roku - dodaje dyrektor Pielacha. --- Mieszkańcy wytypowani do udziału w projekcie "Razem możemy więcej" to 93 osoby spośród 150 mieszkańców w wieku od 6 do 58 lat, z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i innymi schorzeniami. Są to na przykład: epilepsja, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zespół Pierre-Robina, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, niedowłady kończyn górnych i dolnych, zespół Downa, wodogłowie, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm czy organiczne uszkodzenia mózgu albo autoagresja. Są to osoby o specyficznych potrzebach, wymagający stałych konsultacji medycznych, specjalistycznej opieki oraz przyjmowania, często bardzo drogich, leków nowej generacji. Mieszkańcy wymagają również zaopatrzenia w środki pomocnicze typu pieluchomajtki czy pieluchy anatomiczne, ale Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje zakup jedynie 2 sztuk na dobę, co nie wystarcza na zaspokojenie rzeczywistych potrzeb. --- Do udziału w projekcie wytypowano mieszkańców, którzy są w najtrudniejszej sytuacji finansowej, to znaczy nie posiadają własnego dochodu, utrzymują się z zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153 złotych lub pobierają rentę socjalną w wysokości 597 złotych. Po uregulowaniu należności za pobyt w domu pomocy społecznej (70% dochodu) do dyspozycji mieszkańca pobierającego zasiłek pielęgnacyjny pozostaje miesięcznie jedynie 45 złotych i 90 groszy, natomiast osoba uprawniona do dwóch świadczeń ma do dyspozycji 159 złotych i 84 grosze. Mieszkańcy DPS-u zazwyczaj nie mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony rodzin, które często nie utrzymują z nimi kontaktu lub są w skrajnie trudnej sytuacji materialnej. Dom Pomocy Społecznej w Matczynie w całości ponosi koszt leczenia osób nie posiadających własnego dochodu, pozostałym podopiecznym dopłaca do zakupu leków. Jednak ze względu na ustalony bardzo niski miesięczny koszt utrzymania mieszkańca, który w ubiegłym roku wynosił 2 tysiące 314 złotych, placówka jest w stanie zabezpieczyć tylko podstawowe jego potrzeby. To stanowi istotną barierę w dostępie do leków nowej generacji, specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych mających wpływ na jakość życia podopiecznych DPS-u.Powrót