Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ćwiczenia zgrywające OSP KSRG w gminie Konopnica

28-09-2015

W sobotę 26 września br. na terenie gminy Konopnica odbyły się ćwiczenia doskonalące jednostek OSP powiatu lubelskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W ćwiczeniach uczestniczyło 21 jednostek OSP oraz OSP Wilczopole gm. Głusk jako kandydat do KSRG. W sumie swoje umiejętności sprawdzało ponad 130 druhów.

Celem ćwiczeń było podniesienie poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, jak również stanu wyszkolenia jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu lubelskiego.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały w formie rajdu ćwiczebnego, podczas którego jednostki OSP realizowały wyznaczone zadania operacyjno -techniczne na 6 etapach: 

Etap I: Przegląd stanu technicznego pojazdu i wyposażenia

Etap II: Sprawianie drabiny pożarniczej oraz podanie prądu wody

Etap III: Gaszenie nieużytków rolnych przy użyciu piany gaśniczej

Etap IV: Ratownictwo medyczne

Etap V: Pożar wewnętrzny i praca w aparatach ochrony dróg oddechowych

Etap VI: Ratownictwo drogowe i oświetlenie terenu akcji

Największą ilość punktów uzyskała jednostka OSP Mętów z Gminy Głusk zdobywając 35 punktów.

            Ćwiczenia obserwowali:

- prezesi oraz komendanci gminni OSP;

- przedstawiciele powiatu: Wicestarosta Lubelski  - Robert Wójcik, Naczelnik WZKOLiSO – Zbigniew Niedźwiadek i sekretarz ZOP ZOSP RP w Lublinie – Mieczysław Dziura;

- przedstawiciele z zagranicy - samorządowcy z Mołdawii wraz z Wójtem Gminy Konopnica - Mirosławem Żydkiem.

Zestawienie wyników ćwiczeń zgrywających OSP KSRG "Radawczyk Drugi gm. Konopnica 26 września 2015"

Powrót