Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Coraz bliżej nowej drogi

27-04-2016

W piątek 22 kwietnia br. przekazany został wykonawcy teren budowy dla drogi Lublin -Głusk - Skrzynice - Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola – dr. woj. 837. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 31 sierpnia 2016 r.

W dniu 22 marca 2016 r. z Konsorcjum firm w składzie: Lider – PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik oraz Partner – PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych, w ramach inwestycji  pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Lublin -Głusk - Skrzynice - Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola – dr. woj. 837”. W/w zadanie jest współfinansowane ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2016 r. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31 sierpnia 2016 r. Wartość inwestycji to kwota ponad 3 500 tys. zł.

Powrót