Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Certyfikat jakości dla starostwa

05-07-2013

Dbając o dobro klientów i pracowników Starostwo Powiatowe w Lublinie wprowadziło system zarządzania jakością wymagany przez międzynarodową organizację ISO. Uroczyste wręczenie certyfikatu, poświadczającego jego wdrożenie, odbędzie się w piątek 5 lipca o 14.00 podczas konferencji, podsumowującej dwuletnie działania.

 

Dokument wręczy staroście lubelskiemu Pawłowi Pikule, prezes instytucji certyfikującej, którą jest Q&R Polska, Patrycjusz Stoma. Sekretarz powiatu Grzegorz Samoń podsumuje realizację całego projektu, a prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich Paweł Prokop wygłosi wykład na temat "Zarządzania jakością w administracji publicznej. 

Wszystkie działania, realizowane w ramach projektu "Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego", mają udoskonalić i przyspieszyć pracę urzędników, co z satysfakcją powinny odczuć osoby załatwiające swoje sprawy w urzędzie. Będzie to możliwe dzięki usprawnieniu zadań urzędu pod względem merytorycznym i organizacyjnym, a także podniesienie jakości usług starostwa oraz wzmocnienie przejrzystości działań i procedur.v
 
Autorzy projektu postawili nie tylko na jakość obsługi, ale również ochronę środowiska, bezpieczeństwo pracy i informacji oraz zarządzanie ryzykiem. Urzędnicy przeszli szkolenia z zakresu zarządzania i rozwoju kompetencji kadry kierowniczej, kodeksu postępowania administracyjnego, gospodarki nieruchomościami i procesów inwestycyjnych, a także wdrożenia kodeksu etycznego dla pracowników starostwa. Kursy były poprzedzone badaniem, które sprawdzało jakie są najważniejsze przyczyny podejmowania decyzji niezgodnych z normami prawnymi lub procedurami administracyjnymi. 

W ramach projektu wparciem zostało objętych 171 pracowników starostwa oraz 11 pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych.

Realizacja wszystkich działań kosztowała ponad 1 milion 800 tysięcy złotych, z czego 85 procent to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Resztę, jako wkład własny, zapewnił samorząd powiatowy.

Powrót