Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Bezpłatne szkolenia

13-01-2012

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (planowany termin: druga połowa lutego) dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Małe projekty”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach z pisania „małych projektów”

W następujących terminach:

1 lutego 2012r. godz. 13:00 Gminne Centrum Informacji w Garbowie

2 lutego 2012 r. o godz. 10:00 w SP przy ul. Lubelskiej 21a w Niedrzwicy Dużej

3 lutego 2012 r. o godz. 13:00 w Bibliotece Publicznej w Bychawie

7 lutego 2012 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Strzyżewice

Warsztaty przeprowadzone będą w salach komputerowych w celu umożliwienia pracy z aktywnym formularzem wniosku o przyznanie pomocy w ramach „małych projektów.

Zaproszenie kierujemy zarówno do osób, które planują aplikować o pomoc w ramach tego działania po raz pierwszy, jak i do wnioskodawców, którzy złożą swój kolejny wniosek.

Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniach przyjmuje do dnia 30 stycznia br. Paulina Drążyk, pracownik merytoryczny biura LGD  pod nr tel. 081 532 30 65

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Powrót