Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ach, cóż to był za bal…

28-01-2020

W dniu 25.01.2020 r. po raz pierwszy zorganizowany został Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci z rodzin zastępczych. Organizatorami przedsięwzięcia byli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Fundacja Dajemy Pomoc, których przedstawiciele – Pan Dyrektor Jacek Figarski oraz Pani Prezes Izabela Zadora oficjalnie rozpoczęli całą uroczystość.

Dzięki gościnności Dyrektor Pani Edyty Opolskiej bal odbył się w Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich.
 
W organizację balu zaangażowani byli pracownicy PCPR –u, a szczególności koordynatorzy z Działu ds. Pieczy Zastępczej na czele z Panią Eweliną Pawłowską oraz liczni wolontariusze i darczyńcy Fundacji, jak również pracownicy szkoły i strażacy OSP w Jakubowicach Konińskich. W zabawie uczestniczyła również Pani Katarzyna Nowosad –Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Bal był okazją do wspólnej zabawy zarówno dla dzieci z rodzin zastępczych, jak i ich opiekunów. Inicjatywa dała również możliwość integracji rodzin zastępczych z pracownikami Centrum, którzy uczestniczyli w imprezie razem ze swoimi pociechami.
 
Poza udziałem w zabawach integracyjnych i tanecznych dla dzieci z rodzin zastępczych, ich opiekunów oraz pozostałych uczestników balu został przygotowany słodki poczęstunek oraz prezenty od św. Mikołaja.
 
Przedmiotowa inicjatywa miała charakter pilotażowy i ze względu na duże zainteresowanie uczestników będzie kontynuowana w kolejnych latach.
 
Powrót