Aktualności

Zdjęcie Artykułu

10 lat LGD Kraina wokół Lublina

21-05-2018

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina" ma 10 lat. Podsumowanie minionej dekady odbyło się w piątek 18 maja podczas uroczystego Walnego Zebrania Członków, na które LGD zaprosiła przedstawicieli gmin należących do stowarzyszenia oraz osoby i instytucje, które z nim współpracują.

W ciągu 10-letniej działalności "Kraina wokół Lublina" pozyskała z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich prawie 42,5 miliona złotych, z których korzystały samorządy, organizacje pozarządowe i inne podmioty z powiatu lubelskiego. W 2008 roku LGD miała 36 członków, obecnie liczba ta jest prawie dwukrotnie większa, a składają się na nią przedstawiciele trzech sektorów - publicznego, społecznego i gospodarczego. W 36 zorganizowanych do tej pory naborach wniosków LGD oceniła prawie 1000 projektów. Przyznane przez nią pieniądze zostały wykorzystane m.in. na: remonty i wyposażenie świetlic, tworzenie placów zabaw, odnowę zabytków i tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki unijnych środkom LGD wspierała również organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, doposażenie grup artystycznych oraz przygotowanie szkoleń i warsztatów dla mieszkańców i członków organizacji pozarządowych.  Wśród inicjatyw podejmowanych przez "Krainę wokół Lublina" były: projekt "Zasmakuj w tradycji" z udziałem ponad 30 kół gospodyń wiejskich, konkursy kulinarne, plastyczne i literackie oraz promocja lokalnych produktów i usług na wystawach, targach i festynach. W przyszłym miesiącu LGD rozpocznie nabór kolejnych wniosków o przyznanie dotacji, a w dalszych planach ma m.in. utworzenie szlaku rowerowego Green Ways, kolejne prace nad szlakiem kulinarnym oraz wiele innych pomysłów.  O dotychczasowych dokonaniach i planach na przyszłość podczas piątkowego zebrania mówiła kierownik Biura LGD "Kraina wokół Lublina" Małgorzata Olechowska, która dziękowała partnerom stowarzyszenia za efektywną współpracę. Jubileusz uświetniły występy zespołu "Głuskowianki" z gminy Głusk i kabaretu "FiFa RaFa" z Bełżyc.

Powrót