Najczęściej zadawane pytania

Kto może ubiegać się o uzyskanie dokumentacji z Archiwum?

Zgodnie z instrukcją archiwalną oraz Zarządzeniem Starosty Lubelskiego nr 74/2013 z zasobu archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Lublinie mogą korzystać:
  • pracownicy Starostwa Powiatowego w Lublinie dla celów służbowych po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej, która wytworzyła lub przekazała dokumentacje do archiwum zakładowego,
  • osoby prowadzące działalność naukowo-badawczą dysponujące zaświadczeniem z jednostki naukowo-badawczej po uzyskaniu zgody Starosty Lubelskiego. Dokumentacja udostępniana jest na wniosek i jedynie na terenie urzędu. Udostępnianie odbywa się z zachowaniem zasady ochrony danych osobowych,
  • organy kontrolne, ścigania i wymiaru sprawiedliwości po uzyskaniu zgody Starosty Lubelskiego - na pisemny wniosek,
  • osoby i instytucje w zakresie spraw bezpośrednio ich dotyczących na podstawie pisemnego wniosku na terenie urzędu. Osoby będące stronami postępowania administracyjnego lub osoby przez nie upoważnione mają prawo uzyskania wglądu w akta sprawy znajdujące się w zasobie archiwum zakładowego.
Dokumentacja stanowiąca informacje publiczną, a zgromadzona w zbiorach archiwum zakładowego jest udostępniana za pośrednictwem komórek merytorycznych na podstawie wniosku o udzielenie informacji publicznej.
Powrót