Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd

Urząd

Przy ul. Spokojnej 9 mieści się główny budynek Starostwa Powiatowego w Lublinie (zgodnie z rysunkiem w dolnej części strony), w którym umiejscowione kolejno zostały:

PARTER: portiernia/ sala konferencyjna duża/ Punkt Obsługi Klienta/ kasa/ Wydział Geodezji – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

PIĘTRO I: sekretariat Starosty Lubelskiego i Sekretarza Powiatu/ sala konferencyjna mała/ Kancelaria Ogólna/ Wydział Organizacyjny/ Wydział Finansowy/ Wydział Architektoniczno – Budowlany/  Zespół Radców Prawnych.

PIĘTRO II: sekretariat Wicestarosty Lubelskiego i Członka Zarządu/ Wydział Organizacyjny/ Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych/ Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa/ Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

Przy wejściu do głównego budynku Starostwa znajduje się udogodnienie architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w postaci podjazdu umożliwiającego dostanie się do budynku urzędu.

Przy ul. Spokojnej 9A (budynek A-rysunek w dole strony) mieści się:

PARTER: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/ Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

PIĘTRO I: Wydział Inwestycji i Funduszy Pomocowych/ Wydział Audytu, Kontroli i Jakości/ Wydział Geodezji – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Przy ul. Spokojnej 9B (budynek B – rysunek w dole strony) mieści się:

NISKI PARTER: Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa (rejestracja pojazdów) – do tej części budynku najlepiej trafić wchodząc pierwszym wejściem od bramy po lewej stronie.

PARTER: Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa (prawa jazdy oraz pozostałe sprawy komunikacyjne)/ Komisja ds. Orzekania o Niepełnosprawności – do tej części budynku najlepiej trafić wchodząc drugim wejściem od bramy po lewej stronie.

PIĘTRO I: Krajowe Biuro Wyborcze – na I piętro można dotrzeć wchodząc do budynku drugim wejściem od bramy po lewej stronie.

Przy wejściu do budynku zlokalizowanego przy ul. Spokojnej 9B również znajduje się udogodnienie architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w postaci podjazdu umożliwiającego dostanie się do tej części budynku.

Przy ul. Spokojnej 7A (budynek C-rysunek w dole strony) mieści się Wydział Geodezji – ewidencja gruntów i budynków – do budynku ewidencji gruntów i budynków najłatwiej trafić kierując się w stronę budynku głównego, następnie należy skręcić w prawo i za prześwitem po lewej stronie zobaczymy właściwy budynek tj. Wydział Geodezji – ewidencja gruntów i budynków.